Si të porosisni?

Porositë me telefon dhe email

Nëse nuk keni kohë të mjaftueshme për të bërë porosinë tuaj përmes dyqanit tonë në internet, ne Ju japim mundësinë ta bëni atë përmes numrit tonë të telefonit 075 421 174, ose përmes e-mailit info@womenpoweron.mk dhe në të njëjtën kohë (pa kontaktuar operatorët tanë) mund të kontaktoni secilën grua sipërmarrëse individualisht në kontaktet e lëna në çdo dyqan individual (e-mail adresa dhe telefoni i kontaktit) mailto: info@womenpoweron.mk

Operatorët telefonikë janë në dispozicion në periudhën nga e hëna deri të premten nga 8:30 – 16:30. Në fundjavë dhe festa, porositë janë në dispozicion vetëm përmes faqes sonë të internetit, ashtu që numri i telefonit nuk është në funksion.

POROSIA E PRODUKTEVE

1. Nëse vendosni të kontaktoni operatorët tanë, ata do t’ju ndihmojnë në procesin e regjistrimit, përdorimin dhe funksionalitetin e shitjeve në internet, kërkimin e artikujve, si dhe zgjedhjen e hapave të fundit gjatë blerjes.  

  • marrësi
  • adresa e dorëzimit 
  • dhe numrin e telefonit për kontakt

Nëse vendosni që porosinë tuaj ta bëni përmes operatorëve tanë, me telefon ose me postë elektronike, duhet të na lini informacione për:marrësin adresa e dorëzimit  dhe numrin e telefonit për kontakt   Ne do t’ju dërgojmë një ofertë me një fletëpagesë, ose do t’ua dorëzojmë dërgesën në adresën e dhënë, me mundësinë e pagesës gjatë vetë dorëzimit (para në dorë).

2. Nëse vendosni të kontaktoni gratë sipërmarrëse direkt në lidhje me produktin për të cilin jeni të interesuar, ju lutemi kërkoni informacion nga dyqanet e tyre (tab në kapakun PREPARATORT, nënkategoria SHITJET E SHITJEVE DHE LISTA E SHITJEVE). Adresat e postës elektronike dhe numrat e telefonit kanë mbetur për kontaktin e çdo dyqani nga secila grua individualisht

Në komunikimin e drejtpërdrejtë me gratë sipërmarrëse, gjithashtu duhet të lini detajet tuaja për rendin dhe produktin e dëshiruar.

  • marrësi
  • adresa e dorëzimit 
  • dhe numrin e telefonit për kontakt

Për porosi, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt pajtuesin femër për të rënë dakord për detajet e modelit, dimensionet, kohën e prodhimit dhe kohën e dorëzimit të produktit të dëshiruar.

Për shkak të kompleksitetit të projektit (një numër dyqanesh individuale (gra sipërmarrëse) që bëjnë dërgesa të drejtpërdrejta tek klienti përfundimtar, pagesa për karta krediti aktualisht nuk është e mundur.

POROSIA E SHËRBIMEVE

Për shërbimet e ofruara nga gratë sipërmarrëse (kategoria KUSHTET), ju lutemi kontaktoni direkt gratë sipërmarrëse, për një marrëveshje të detajuar mbi shërbimin e dëshiruar.

Kontaktet e telefonit (adresa e postës elektronike dhe numri i telefonit) janë në faqen e secilës grua individualisht.

Nëse keni nevojë për informacion shtesë në lidhje me KUSHTET e ofruara nga gratë dhe nuk mund ta gjeni dyqanin tonë elektronik, mos ngurroni të kontaktoni operatorët tanë.