3.382 ден

Category:

Description

Accounting services for non-VAT taxpayers /micro entities/performers of activities and non-profit organizations

 • From 1.00 denar to 1,000,000.00 denars
 • Preparation of monthly calculation for integrated payment (MPIN) for up to 5 employees
 • Financial recording of reception of calculations and sales invoices from 1 to 10
 • Registration of bank statements for up to 2 banks
 • Credit/debit card alignment with partners up to 2 per month
 • Prices excluding 18% VAT
 • The price refers to a monthly service with a concluded annual contract

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Package 1 Accounting services for non-VAT taxpayers /micro entities/performers of activities and non-profit organizations”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

Vendor Information

 • Store Name: Сметководствено биро и ревизија БЕРИСА Ком
 • Vendor: Кадире Медија
 • Address: ул.101 бр.бб с.Неготино Општина.Врапчиште
  Гостивар
 • No ratings found yet!
View Details

Accounting services: opening an account for retirees (natural persons) online

310 ден Quick Shop
View Details

Package 2 Accounting services for VAT taxpayers /micro entities/performers of activities and non-profit organizations

4.305 ден Quick Shop
View Details

Package 6 Accounting services for VAT taxpayers /micro entities

6.765 ден Quick Shop
View Details

Paketa 1- Shërbimet e kontabilitetit për obligacione, që nuk janë obligues të TVSH-së / mikro subjekte/ kryerës të veprimtarive dhe organizatave jofitimprurëse

3.382 ден Quick Shop

3.382 ден

Description

Сметководствени услуги за обврзници кои не се ДДВ обврзници/микро субјекти/вршители на дејност и непрофитни организации

 • Од 1,00 денар до 1,000,000.00 денари
 • Изработка на МПИН до 5 вработени
 • Финансиско евидентирање на прием калкулации и излезни фактури  од 1 до 10
 • Книжење на банкарски изводи до 2-банки
 • Слагање картица со партнери до 2-месечно
 • Цените се без 18% ДДВ
 • Цената се однесува за месечна услуга со склучен годишен договор

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Пакет 1- Сметководствени услуги за обврзници кои не се ДДВ обврзници/микро субјекти/вршители на дејност и непрофитни организации”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

Vendor Information

 • Store Name: Сметководствено биро и ревизија БЕРИСА Ком
 • Vendor: Кадире Медија
 • Address: ул.101 бр.бб с.Неготино Општина.Врапчиште
  Гостивар
 • No ratings found yet!
View Details

Пакет 3- Сметководствени услуги обврзници кои не се ДДВ обврзници(без право на одбивка)/микро

4.000 ден Quick Shop
View Details

Пакет 5 Сметководствени услуги за обврзници кои се ДДВ обврзници/мирко субјекти

4.613 ден Quick Shop
View Details

Пакет 8 Сметководствени услуги за обврзници/мали субјекти

10.455 ден Quick Shop
View Details

Package 7 Accounting services for taxpayers /small entities

8.610 ден Quick Shop