BLOG CUSTOM v2

FILIGREE

Silver lace, timeless jewellery, eternal inspiration, past, present.  From olden days to present, excellent pieces made by craftsmen who create the filigree jewellery with impressive richness of shapes, symbols and glamour. The filigree is one of the oldest and most beautiful art forms created by man. This technique is used for centuries in Macedonia. The …

PLAYHOUSE

Children’s kingdom, with handful of adventure, dreaming and fantasy. At one place, all of them are transformed into modern and urban corners. Those are the playhouses. That is the adventure that needs to be accepted, in order to live every dream better, every fantasy, because here are so many unique contents, a lot of undiscovered …

SALLA E LOJËRAVE

Mbretëria e fëmijëve, me shumë aventura, ëndërrime dhe fantazi. Në një vend, të gjitha ato u kthyen në kënde moderne dhe urbane. Këto janë sallat e lojërave. Kjo është aventura që duhet pranuar, në mënyrë që më mirë të përjetoni çdo ëndërr, çdo fantazi, sepse këtu ka shumë përmbajtje unike, shumë kënde të pazbuluara, shumë …

FILIGRANI

Dantella argjendi, bizhuteri jashtë kohës, frymëzim i përjetshëm, e kaluara, e tashmja. Nga kohërat e lashta e deri në ditët e sotme, kryeveprat e mjeshtërve e kanë krijuar bizhuterinë e filigranit me një pasuri mbresëlënëse të formave, simboleve dhe shkëlqimit. Filigrani është njëra nga format më të vjetra dhe më të bukura të artit të …

PUNIMET E DORËS

Një traditë të harruar, femra me aftësi arrin ta ruajë, ringjallë dhe kultivojë dhe t’i end aftësitë e harruara tradicionale edhe sot në një mënyrë të re, kreative, moderne, si një kryevepër kreative në kombinimin e ngjyrave, zgjedhjen e ngjyrës së tyre, pëlhurave, qëndisjeve. Femrat që i bëjnë këto punime unike, duke e kombinuar tradicionalen …

РАЧНИ ИЗРАБОТКИ

Заборавена традиција, жената умешно успева да ја задржи, оживее и негува и да ги вткае подзаборавените традиционални вештини и денес на еден нов, креативен, современ начин, како едно креативно ремек-дело во спојот на бои, избор на нивниот колорит, ткаенините, везовите. Жените кои ги изработуваат овие уникатни изработки, спојувајќи го традиционалното и модерното, на обичното му …

ИГРОТЕКА

Царство на децата, со многу авантура, сонување и фантазија. На едно место, сите тие претворени во модерни и урбани катчиња. Тоа се игротеките. Тоа е авантурата која треба да се прифати, за да се доживее поубаво секој сон, секоја фантазија, зошто тука има многу уникатни содржини, многу неоткриени катчиња, многу играчки и креативни нешта. Нешто …

ФИЛИГРАН

Чипка од сребро, вонвременски накит, вечна инспирација, минато, сегашност. Од дамнина, до денес, врвни дела на мајстори, го креираат филигранскиот накит со импресивно богатство од форми, симболи и раскош. Филигранот е една од најстарите и најубави уметнички форми создадени од човекот. Оваа техника се користи со векови во Македонија. Филигранот се изработува исклучиво  рачно, и …