HANDICRAFTS

by

Forgotten tradition – the woman quite successfully manages to keep it, revive it and nurture it and to wove the forgotten traditional skills even today, in a new, creative, modern way, as one creative masterpiece of colors, selection of their coloring, the fabrics, the embroiders. The women that create these unique handicrafts, by mixing …

Read more

FILIGREE

by

Silver lace, timeless jewellery, eternal inspiration, past, present.  From olden days to present, excellent pieces made by craftsmen who create the filigree jewellery with impressive richness of shapes, symbols and glamour. The filigree is one of the oldest and most beautiful art forms created by man. This technique is used for centuries in Macedonia. The …

Read more

PLAYHOUSE

by

Children’s kingdom, with handful of adventure, dreaming and fantasy. At one place, all of them are transformed into modern and urban corners. Those are the playhouses. That is the adventure that needs to be accepted, in order to live every dream better, every fantasy, because here are so many unique contents, a lot of undiscovered …

Read more

SALLA E LOJËRAVE

by

Mbretëria e fëmijëve, me shumë aventura, ëndërrime dhe fantazi. Në një vend, të gjitha ato u kthyen në kënde moderne dhe urbane. Këto janë sallat e lojërave. Kjo është aventura që duhet pranuar, në mënyrë që më mirë të përjetoni çdo ëndërr, çdo fantazi, sepse këtu ka shumë përmbajtje unike, shumë kënde të pazbuluara, shumë …

Read more

FILIGRANI

by

Dantella argjendi, bizhuteri jashtë kohës, frymëzim i përjetshëm, e kaluara, e tashmja. Nga kohërat e lashta e deri në ditët e sotme, kryeveprat e mjeshtërve e kanë krijuar bizhuterinë e filigranit me një pasuri mbresëlënëse të formave, simboleve dhe shkëlqimit. Filigrani është njëra nga format më të vjetra dhe më të bukura të artit të …

Read more

PUNIMET E DORËS

by

Një traditë të harruar, femra me aftësi arrin ta ruajë, ringjallë dhe kultivojë dhe t’i end aftësitë e harruara tradicionale edhe sot në një mënyrë të re, kreative, moderne, si një kryevepër kreative në kombinimin e ngjyrave, zgjedhjen e ngjyrës së tyre, pëlhurave, qëndisjeve. Femrat që i bëjnë këto punime unike, duke e kombinuar tradicionalen …

Read more

РАЧНИ ИЗРАБОТКИ

by

Заборавена традиција, жената умешно успева да ја задржи, оживее и негува и да ги вткае подзаборавените традиционални вештини и денес на еден нов, креативен, современ начин, како едно креативно ремек-дело во спојот на бои, избор на нивниот колорит, ткаенините, везовите. Жените кои ги изработуваат овие уникатни изработки, спојувајќи го традиционалното и модерното, на обичното му …

Read more

ИГРОТЕКА

by

Царство на децата, со многу авантура, сонување и фантазија. На едно место, сите тие претворени во модерни и урбани катчиња. Тоа се игротеките. Тоа е авантурата која треба да се прифати, за да се доживее поубаво секој сон, секоја фантазија, зошто тука има многу уникатни содржини, многу неоткриени катчиња, многу играчки и креативни нешта. Нешто …

Read more

ФИЛИГРАН

by

Чипка од сребро, вонвременски накит, вечна инспирација, минато, сегашност. Од дамнина, до денес, врвни дела на мајстори, го креираат филигранскиот накит со импресивно богатство од форми, симболи и раскош. Филигранот е една од најстарите и најубави уметнички форми создадени од човекот. Оваа техника се користи со векови во Македонија. Филигранот се изработува исклучиво  рачно, и …

Read more