Kadire Medija

by

Kadire Media u lind në fshatin Negotinë, Vrapçisht, ajo është profesoreshë dhe magjistre e shkencave ekonomike – departamenti i financave, kontabilitetit dhe revizionit. Kadireja ka 10 vjet përvojë në fushën e financave, kontabilitetit dhe revizionit dhe aktualisht është drejtoreshë ekzekutive e kompanisë “Berisa Kom” në fshatin Negotinë. Kompania ofron shërbime në fushën e evidencave të …

Read more