Meral Saidi

by

Meral Saidi është një pedagoge e diplomuar dhe drejtoreshë e një kopshti privat të fëmijëve “Alija” në Tetovë. Kopshti i fëmijëve “Alija” punon sipas standardeve botërore për rritjen dhe zhvillimin e rregullt të fëmijëve. Qëllimi kryesor i themelimit të tij është krijimi i një shembulli të edukimit të duhur parashkollor të fëmijëve në aspektin social …

Read more

Bedije Jakupi

by

Qendra e Argëtimit dhe Rekreacionit për Fëmijë & quot; HEPI KLUB & quot; është regjistruar si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar një person (SHPKNJP). Themeluese dhe drejtoreshë e qendrës është Bedia Jakupi nga fshati Sllatinë, Komuna e Tearcës. Qendra e Argëtimit dhe Rekreacionit për Fëmijë HEPI KLUB u formua si pjesë e iniciativës së Bedisë …

Read more