Dançe Naumoska

by

Dançe Naumoska është një sipërmarrëse pronare e një dyqani artizanal – Koper Art nga Ohri. Në përvojën e saj 20 vjeçare të veprave të artit bashkëkohor dhe antik, ajo kryesisht punon me bakër, argjend, mesing dhe prarim. Fillimet e profesionit të saj datojnë shumë kohë më parë, kur dashuria e saj për të bërë produkte …

Read more

Anxhelika Koleva

by

Anxhelika Koleva është një artiste e pavarur, e njohur si një personazh autentik urban, i sofistikuar dhe artistik e cila artin e realizon përmes ekzistencës, veprimit, krijimit të saj… Se kjo femër artiste ka çfarë ti ofrojë kësaj bote, konfirmohet nga arti i saj, për të cilin ajo do të thotë vetë se është më …

Read more

NENA KOCAREVA

by

Nena Kocareva Zhupan – Galeria BUKEFAL   Njëri nga aktivitetet kryesore të Nenasë dhe Galerisë Bukefal është promovimi dhe prezantimi i veprave të autorëve maqedonas në Maqedoni dhe jashtë saj dhe prezantimi i autorëve cilësorë nga jashtë në Maqedoni.   Galeria Bukefal është një projekt afatgjatë që ka prezantuar më shumë se 200 autorë dhe …

Read more