Andriana Efkoska

by

Andriana Efkoska është sipërmarrëse e suksesshme, pronare e Studios për Dizajn Grafik dhe Printim “Foksel”. Shtypshkronja “Foksel” është një biznes familjar dhe ofron një larmi shërbimesh shtypi, një përzgjedhje të gjerë të materialit reklamues dhe dizajn grafik për një identitet të plotë të korporatës. Rekomandimi ynë më i madh është numri i madh i klientëve, …

Read more