Кадире Медија

by

Кадире Медија е родена во село Неготино, Врапчиште, таа е професор и магистар по економски науки – оддел финансии, сметководство и ревизија. Кадире има 10-годишно искуство во областа на водење финансии, сметководство и ревизија и моментално е извршен директор на компанијата „Бериса Ком“ во с. Неготино. Компанијата нуди услуги од областа на сметководствената евиденција, даночни …

Read more