Мерал Саиди

by

Мерал Саиди е дипломиран педагог и директорка на приватна градинка „Алија“ во Тетово. Градинката „Алија“ работи по светски стандарди за правилен раст и развој на децата. Главна цел за нејзино основање е да се создаде пример за правилна предучилишна едукација на децата во социјална и педагошка смисла. „Љубовта кон децата и желбата за работа со нив …

Read more