• Project Gallery

Нена Коцарева Жупан – Галерија БУКЕФАЛ  

 

Една од главните активности на Нена и Галерија Букефал е промоција и презентација на дела од Македонски автори во Македонија и странство и презентација на квалитетни автори од странство во Македонија. 

Галерија Букефал е долгорочен проект при што изминативе години има претставено повеке од 200 автори и преку 3000 уметнички дела. Има соработка со повеке галерии од  Бугарија, Србија, Хрватска, Германија, Франција, Русија,  Италија,  САД, Црна Гора, Албанија и др. 

Тука ќе сретнете импресивна колекција  на дела од Жани Гелевска Велјановска со нејзиното дело On timeАна Темкова слика со наслов: Spring,    

Слика со  наслов: Imaginary story Уметник  Трајче Јанчевски.. 

Windy meadow Уметник  Александар Зафировски,  

Слика  со наслов: An unknown star symphony Уметник  Јордан Манасијески, 

Слика со  наслов: Urban tradition  Уметн ик  Данчо Ордев  

Слика  со наслов: The joy and happiness on the wind Уметник  Ванчо Јаков ,  

Слика со  наслов:  Plain air Уметник  Рубенс Корубин 

Слика  наслов: Magic of Ohrid  Уметник  Мирко Вуисич 

Слика  со наслов: White sunset  Уметник  Мирослав Масин  ,и многу други сите автентични во својот стил  

 

Сигурни сме дека ќе бидете воодушевени од  раскошот и сјајот на уметноста .  

Посакувате да ја намачкате четката и вие да го  насликате шаренилото од светот , од емоциите  што  ги будат во вас . 

 

Отворете го својот ум и срце и влезете во уметничкиот свет. 

 

Место каде повторно ќе сакате да се вратите. 

 

Не пропуштајте да ја посетите галеријата БУКЕФАЛ и со Нена Кочарева- Жупан  да одберете приказна за вас и вашиот дом.