• Project Gallery

Dançe Naumoska është një sipërmarrëse pronare e një dyqani artizanal – Koper Art nga Ohri. Në përvojën e saj 20 vjeçare të veprave të artit bashkëkohor dhe antik, ajo kryesisht punon me bakër, argjend, mesing dhe prarim.

Fillimet e profesionit të saj datojnë shumë kohë më parë, kur dashuria e saj për të bërë produkte bakri u kalua nga babai i saj në punëtorinë e tij. Ajo zbuloi aftësinë shumë lehtë kur nga çdo veprim dhe miqësi me bakrin ka lindur një vepër e re, krejtësisht unike dhe e saj. Më interesuan më shumë ngjyrat që i ndryshon bakri gjatë oksidimit.

Ky është një profesion që kërkon këmbëngulje, durim, dëshirë, duar të shkathëta dhe shumë dashuri, që produkti përfundimtar të jetë i suksesshëm. Studio është një vend simbolik i vetë-zbulimit dhe një vend ku lindin të gjitha tregimet e mrekullueshme që vijnë nga vepra. Krijimet janë vetë-portreti i saj, frymëzimi më i madh për të gjitha gjërat e bukura.

Përmes krijimeve të saj, ajo është pjesë e trashëgimisë kulturore maqedonase, motive tradicionale, fetare dhe motive të tjera me kërkesë të klientëve.

Në studion e saj mund të gjeni kopje të maskës prej ari dhe shpikje të tjera, ikona të ndryshme, motive nga Ohri, vepra arti abstrakte dhe moderne, një ndërthurje e drurit me bakër dhe copa unike të stolive.