• Project Gallery

Andriana Efkoska është sipërmarrëse e suksesshme, pronare e Studios për Dizajn Grafik dhe Printim “Foksel”. Shtypshkronja “Foksel” është një biznes familjar dhe ofron një larmi shërbimesh shtypi, një përzgjedhje të gjerë të materialit reklamues dhe dizajn grafik për një identitet të plotë të korporatës.

Rekomandimi ynë më i madh është numri i madh i klientëve, çmimet konkurruese, dërgimi i shpejtë, investimet e vazhdueshme dhe investimet në shërbimin cilësor, komunikimin dhe përafrimin me nevojat dhe dëshirat e klientëve.

Oferta e shërbimeve për shtypje:

  • shtypja digjitale me format të madh dhe të vogël,
  • shtypja në format të gjerë të llojeve të shumta të materialeve. PVC, pëlhurë gome, letër, rrjetë, PVC e shpuar…
  • shtypja ofset – shtypja në tirazh të madh. Broshura, libra, paketime…
  • shtypja me teknikë të imët – shtypja në tekstil, metal, plastik dhe letër,
  • shtypja UV – shtypja e materialeve reklamuese tashmë ekzistuese.
  • përpunimi me lazer dhe CNC – gdhendja dhe prerja e materialit të pllakave.

Materiali juaj i shtypur dhe promovues është një segment shumë i rëndësishëm i komunikimit tuaj afarist, kështu që ne e marrim seriozisht, duke i vlerësuar nevojat dhe kërkesat tuaja individuale.