• Project Gallery
Филигранската изработка од срма е специфичен вид на филигранска уметност претпознатив само за Македонија и слободно може да се каже дека станува збор за вистинска уникатност. За разлика од традиционалниот филигран кој при изработка има сребрени нишки, овде се употребува срмен конец притоа користејќи најразлични мотиви кои произлегуваат од богатата историја, култура и традиција на македонскиот народ.