Старата и богата традиција ја преплетува со новите трендови . 

 

Голем избор на плетени и хеклани дела изработени од вредните раце на Елтева Мата. 

 

Ќе сретнете рачно везени гоблени , рачно изработени чаршави за на маса и плетени миленциња .  

 

Со својата разноликост тие вдахнуваат посебна убавина во домашната декорација. 

 

ЕЛБАСАН е градот од каде што доаѓа Елтева Мата.