Showing 1–8 of 13 results

View Details

. Shërbime të kontabilitetit Përgatitja e llogaritjeve vjetore, për klientët që janë në joaktiv pa dokumente

9.225 ден Quick Shop
View Details

Paketa 1- Shërbimet e kontabilitetit për obligacione, që nuk janë obligues të TVSH-së / mikro subjekte/ kryerës të veprimtarive dhe organizatave jofitimprurëse

3.382 ден Quick Shop
View Details

Paketa 2 Shërbimet e kontabilitetit për obligacione, që janë obligues të TVSH-së / mikro subjekte/ kryerës të veprimtarive dhe organizatave jofitimprurëse

4.305 ден Quick Shop
View Details

Paketa 3- Shërbimeve të kontabilitetit për obligacione që nuk janë obligues të TVSH-së (pa të drejtë zbritjeje) / mikro

4.000 ден Quick Shop
View Details

Paketa 4- Shërbimet e kontabilitetit për obligacione, që janë obligues të TVSH-së / mikro subjekte

4.920 ден Quick Shop
View Details

Paketa 5 Shërbimet e kontabilitetit për obligacione, që janë obligues të TVSH-së / mikro subjekte

4.613 ден Quick Shop
View Details

Paketa 6 Shërbimet e kontabilitetit për obligacione që janë obligues të TVSH-së / mikro subjekte

6.765 ден Quick Shop
View Details

Paketa 7 Shërbimet e kontabilitetit për obligacionet / subjektet e vogla

8.610 ден Quick Shop