Showing 1–8 of 13 results

View Details

Пакет 1- Сметководствени услуги за обврзници кои не се ДДВ обврзници/микро субјекти/вршители на дејност и непрофитни организации

3.382 ден Quick Shop
View Details

Пакет 2 Сметководствени услуги за обврзници кои се ДДВ обврзници/микро/субјекти/вршители на дејност и непрофитни организации

4.305 ден Quick Shop
View Details

Пакет 3- Сметководствени услуги обврзници кои не се ДДВ обврзници(без право на одбивка)/микро

4.000 ден Quick Shop
View Details

Пакет 4-Сметководствени услуги за обврзници кои се ДДВ обврзници/мирко субјекти

4.920 ден Quick Shop
View Details

Пакет 5 Сметководствени услуги за обврзници кои се ДДВ обврзници/мирко субјекти

4.613 ден Quick Shop
View Details

Пакет 6 Сметководствени услуги за обврзници кои се ДДВ обврзници/мирко субјекти

6.765 ден Quick Shop
View Details

Пакет 7 Сметководствени услуги за обврзници/мали субјекти

8.610 ден Quick Shop
View Details

Пакет 8 Сметководствени услуги за обврзници/мали субјекти

10.455 ден Quick Shop