Kjo faqe interneti, e-dyqan, me domenin www.womenpoweron.mk, është në pronësi të Qendrës për Menaxhim me Ndryshime – Shkup, me seli në rr. Rajko Zhinzifov nr 44-1, Shkup. http://www.womenpoweron.mk/

Faqja zbatohet në kuadër të projektit “Zhvillimi i mikro-ndërmarrjeve për gratë në rajonin ndërkufitar” i financuar nga Delegacioni i Bashkimit Evropian. 

Personi përgjegjës për zbatimin e projektit është Jasna Pajkovska, 

e-mail: jasna.pajkovska@cup.org.mk.

Kompania Blue Zone është përgjegjëse për administrimin dhe servisimin e faqes së internetit www.womenpoweron.mk.http://www.womenpoweron.mk/

Nëse keni nevojë për informacion shtesë në lidhje me blerjen dhe dërgimin e produkteve, ju lutemi kontaktoni kontaktet e mëposhtme:

Tel: 075 421 174

Email: info@womenpoweron.mk