www.womenpoweron.mk ju mundëson ta paguani produktin e zgjedhur në mënyrën si vijon: • në para të gatshme (gjatë dërgimit të porosisë në adresën e dorëzimit) • pagesë me para jo të gatshme (Virman pagesë ), me fletëpagesë të përgjithshme ose përmes Internet bankingut Pagesa gjatë dorëzimit të porosisë: Ky opsion ju mundëson të porosisni një produkt dhe gjatë dërgesës në adresën e dhënë ta bëni pagesën. Pagesa gjatë dorëzimit në adresën e duhur bëhet në para të gatshme. Në rast se pranuesi nuk është në gjendje të marrë dërgesën në adresën e specifikuar, korrieri është i detyruar të lërë një njoftim për dërgesën.

Për dërgesat në Shkup, ju gjithashtu mund të paguani me një kartë pagese direkt në derë, me njoftimin paraprak se do ta bëni pagesën me një kartë.

Në rastin e ngritjes së produktit personal, nuk ka kosto të transportit. PAGESA E KUSHTET

Pagesa për shërbimet bëhet direkt tek gruaja sipërmarrëse në llogarinë e saj giro. Pagesa bëhet menjëherë pas shërbimeve të realizuara dhe në marrëveshje me sipërmarrjen femër.

Nëse shërbimi përdoret në objektin e sipërmarrësit femër, shërbimi paguhet pas faturës fiskale të lëshuar nga sipërmarrësi femër.