Çmimi për dërgimin nga çdo vendndodhje në Republikën e Maqedonisë së Veriut, deri në cilëndo vendndodhje në Republikën e Maqedonisë së Veriut është 120 den, për çdo porosi në një paketë me dimensione maksimale 80 cm x 80 cm x 80 cm.    

Shërbimi i dorëzimit dërgon çdo dërgesë brenda 1 deri në 3 ditë pune në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në secilën adresë dhe vendbanim.   

Dërgesat dorëzohen në hyrje të ndërtesës së banimit të adresës së specifikuar. Të dielave dhe për festa, shërbimi i dorëzimit nuk dërgon.
Për dërgesat nga Republika e Maqedonisë së Veriut në cilindo vend tjetër në botë, dorëzohet një ofertë individuale transporti, për secilën porosi individuale.

Për dërgesat nga Republika e Shqipërisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe për dërgesat nga Republika e Shqipërisë në ndonjë vend tjetër të botës, dorëzohet një ofertë individuale transporti për secilën porosi individuale.

Dërgesa bëhet përmes bashkëpunëtorëve të jashtëm.
Para dërgesës së produktit, blerësi do të kontaktohet me telefon, në numrin e telefonit të lënë për kontakt, për të konfirmuar datën dhe kohën e dorëzimit.

Informacione të tjera mbi dërgesën
Produktet paketohen gjithmonë në mënyrë të sigurt, kështu që nuk ka të ngjarë të dëmtohen gjatë transportit. Gjatë marrjes së dërgesës, klienti është i detyruar ta kontrollojë atë në detaje dhe të shohë nëse ka dëme të dukshme. Nëse konstatohet ndonjë dëmtim ose defekt, të raportohet menjëherë te personi që e dorëzon dërgesën.

Nëse produkti është dorëzuar i dëmtuar, ose një produkt specifik mungon nga porosia, blerësi duhet të na informojë menjëherë, në mënyrë që të marrim masa për të eliminuar gabimin e paqëllimtë. Në këtë rast, kostoja e zëvendësimit të produktit nuk do të jetë në kurriz të blerësit.

Gjatë marrjes së dërgesës, porositësi është i detyruar të nënshkruajë fletë dërgesën nga furnizuesi, dhe të mbajë për vete një prej kopjeve si konfirmim të pranimit.

Për të gjitha informacionet e tjera na kontaktoni në 075 421 174, ose me e-mail info@womenpoweron.mkmailto: info@womenpoweron.mk

Nëse keni nevojë për informacione në lidhje me statusin e dërgesës dhe afatin e dorëzimit të saj, mund të kontaktoni shërbimin e dorëzimit EKOLOGISTIK direkt në numrat e telefonit 13 990 ose 15 990