www.womenpoweron.mk ви овозможува да го платите одбраниот производ на следниот начин:
 
• во готово (при испораката на нарачката на адресата за испорака)
• вирманско плаќање со општа уплатница или со Интернет банкарство

ПЛАЌАЊЕ ПРИ ИСПОРАКА НА НАРАЧКАТА:
Оваа опција Ви овозможува да нарачате производ и при самата испорака на дадената адреса да го извршите плаќањето. Плаќањето при испорака на соодветната адреса се извршува во готово. Во случај примачот да не е во состојба да ја прими пратката на наведената адресата, курирот е должен да остави известување за пратката. 

За испораки во Скопје можете да платите и со платежна картичка директно на врата, со претходна најава дека плаќањето ќе го вршите со картичка.

ВИРМАНСКО ПЛАЌАЊЕ СО ОПШТА УПЛАТНИЦА ИЛИ СО ИНТЕРНЕТ БАНКАРСТВО :

Кога Вашиот избор на плаќање е преку интернет банкарство, на вашата електронска адреса ќе добиете уплатница со сите потребни информации за плаќањето и за правното лице, вклучувајќи го и бројот на сметката на која што треба да се уплати сумата од нарачката.
Потоа можете да ја извршите уплатата преку Интернет банкарството доделено од Вашата банка или на редовниот начин, со општа уплатница во најблиската банка или пошта.
По приемот на уплатата, жената претприемач ќе Ви ги испорача нарачаните производи на наведената адресата за испорака.

За платените нарачки Ви нудиме и опција за лично подигнување на производите од секоја поединечна продавница на жена претприемач.
Во случај на лично подигнување на производите, не постојат трошоци за испорака на производот.

ПЛАЌАЊЕ НА УСЛУГИ
Плаќањето на услугите се реализира директно кон жената претприемач, на нејзината жиро сметка. Плаќањето се реализира веднаш по реализираните услуги и во договор со жената претприемач.
Доколку услугата се користи во објект на жена претприемач, услугата се плаќа по издадена фискална сметка од жената претприемач.